img1.jpg
img2.jpg
img3.jpg
img4.jpg

DOMINOS PIZZA

Specifications

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΚΤΑΣΗ : 1.700 Τ.Μ. - ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2009

Information